ОТСК

Катедра

UK

Основи и технически средства за конструиране

Технически университет - София, Машиностроителен факултет

Събития

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Георги Станчев
Кабинет: 4620
Телефон: 02 965-3449
E-mail: gstanchev@tu-sofia.bg

Заместник ръководител

доц. д-р инж. Елена Тодорова
Кабинет: 4618
Телефон: 02 965-3789
E-mail: etodorova@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж.Милка Вичева каб.:4516тел.:02 965-2782E-mail: mvicheva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.Боряна Илиевакаб.:4517тел.:02 965-3785E-mail: bilieva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.Васил Пенчевкаб.:4519тел.:02 965-2790E-mail: vasil_penchev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.Георги Станчевкаб.:4620тел.:02 965-3449E-mail: gstanchev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.Елена Тодоровакаб.:4618тел.:02 965-3789 E-mail: etodorova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.Ирена Николовакаб.:4514тел.:02 965-2786 E-mail: inikolova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.Мариета Янчевакаб.:4607тел.:02 965-2780E-mail: myancheva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.Маруся Теофиловакаб.:4518тел.:02 965-2788 E-mail: mat@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.Милчо Георгиевкаб.:4521тел.:02 965-3787E-mail: mtge@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.Петър Горановкаб.:4515тел.:02 965-3451E-mail: pvgor@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.Радка Ангеловакаб.:4618тел.:02 965-3789E-mail: petkova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж.Десислава Георгиевакаб.:4616тел.:02 965-2412 E-mail: desy@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж.Десислава Колевакаб.:4514тел.:02 965-2786E-mail: koleva_ds@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р арх.Лъчезар Григоровкаб.:4518тел.:02 965-2788E-mail: madra_horn@abv.bg
гл. ас. д-р инж.Мариана Митовакаб.:4609тел.:02 965-3783E-mail: mariana_mitova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж.Росица Маноловакаб.:4607тел.:02 965-2780E-mail: rositza_manolova@tu-sofia.bg
ас. маг. инж.Василка Станчевакаб.:4512тел.:02 965-3788E-mail: vmartinova@tu-sofia.bg
ас. маг. инж.Емилия Чалъковакаб.:4607тел.:02 965-2780 E-mail: e_chalakova@tu-sofia.bg
ас. маг. инж.Людмила Балтовакаб.:4512тел.:02 965-3788E-mail: lbaltova@tu-sofia.bg
ас. д-р инж.Светлана Яневакаб.:4616тел.:02 965-2412E-mail: svetlana_ianeva@tu-sofia.bg

През 1942 г. се основава Висше техническо училище, към което през 1944 г. се обособява катедра „Металознание” с ръководител доц. Карл Славомиров и катедра „Дескриптивна геометрия” с ръководител проф. Г. Узунов. През 1945 г. се основава Държавна политехника със специалности: „Машинно инженерство”, „Електро инженерство”, „Индустриална химия”. Катедра „Машинни елементи” обучава и по „Машинно чертане” и е с ръководител проф. Г. Ангелов и асистенти: Б. Попов, Кр. Дживанов, А. Моллов, Д. Христов, С. Бояджиев, А. Жълтов, Вл. Дивизиев, Ал. Вригазов. През 1953 г. се създава Машинно-електротехнически институт. Катедра „Дескриптивна геометрия и машинно чертане” с ръководител доц. Георги Петров се създава през 1956 г. , а през 1962 г. се основава катедра „Машинно чертане” с ръководител доц. Д. Вълков. През 1974 г. катедрата се преименува „Основи и технически средства за конструиране”.

Първият учебник по „Машинно чертане”, с автори проф. Г. Ангелов и доц. С. Бояджиев, излиза през 1954 г.

През годините ръководители на катедрата са: проф. М. Попов (1967 г. – 1978 г. и 1985 г. – 1989 г.), доц. П. Ангелов (1978 г. – 1985 г.), проф. Бр. Сандалски (1989 г. – 1996 г. и 2000 г. – 2007 г.), проф. М. Лепаров (1996 г. – 2000 г.), доц. М. Георгиев (2007 г. – 2011), проф. Б. Туджаров (2011 г. – 2015 г.) и доц. Г. Станчев (2015 г. – до сега).

Дисциплини в бакалавърската степен на обучение:

Дисциплини в магистърската степен на обучение:

Научните изследвани в катедра "ОТСК" са в следните области:

Канцелария на катедрата:


Кабинет: 4621
Телефон: 02 965-2472
E-mail: desy@tu-sofia.bg (гл. ас. Десислава Георгиева )

Помощно-технически персонал:


Кабинет: 4619
Телефон: 02 965-2784
маг. инж. Йордан Йорданов
НачалоКонтактиУправлениеПреподаватели
ОбучениеБакалавриМагистриДокторанти